Anna Mendelsson
Journalist och författare

Mina huvudområden inom journalistik är friluftsliv, kyrkliga nyheter, odling, landsbygd, renovering och självförsörjning. 

Som författare har jag skrivit tre böcker: en barnbok, en ungdomsbok och en roman. De finns att läsa om och beställa under fliken Böcker.

Här finns också en blogg om odling och renovering av den stuga jag och min Daniel har köpt i december 2023.

Anställningar

Inom journalistik har jag haft anställningar på Nerikes allehanda, tidningen Dagen och Kyrkans tidning. Övriga anställningar har varit allt från skadedjurstekniker och verkstadsarbetare till redigerare och lärare.

Utbildning

Utöver en journalistutbildning och de år jag haft anställning som journalist, har jag parallellt läst andra kurser som är relevant för mina uppdrag:

  • Svenska språket, kandidatexamen. Det är betydelsefullt för ett adekvat språkbruk och korrekt grammatik m.m.
  • Socialantropologi A och B. Det är värdefullt för förståelse över olika kulturer och perspektiv.
  • Kreativt skrivande A, B och C, väsentligt för det kreativa i mitt skrivande.

Jag har även läst några andra kortare kurser som kan vara nyttigt för specifika uppdrag; kurser i foto, barn-och ungdomslitteratur, historia, videoreporter, psykologi och litteratur.

Skapa din hemsida gratis!